דף הבית » כרטיסי הרחבה PCI » כרטיס קול 4.1

כרטיס קול 4.1

440110_large

4 CHANNEL PCI SOUND CARD

Specification:

 

Key Features:
* HRTF-based CRL® 3D extension positional audio, API compatible with Microsoft®`s
* DirectSound 3D and Aureal® A3DTM API
* Supports rear side speakers, CX3D positional audio in 4CH
   speakers Mode Legacy audio SB ProTM compatible
* DLS-based wavetable music synthesizer, support Direct Music
* 16-bit full duplex CODEC
* 4-CH 16-bit DAC
* 32-bit PCI bus master
* PCI2.2 Compliant
* PC98/PC99 specification compliant
* Single chip desgin
----------------------------------------------------------
Full Driver Support for : EAXTM (Enviroment Audio Extention)
 KARAOKE Key, Echo, Surround.....
 Win31, Win95, Win98, NT4.0, Win2000, WinXP, LINUX, Vista

intel gaming processors
  כל הזכויות שמורות © 2009-2024  ראם סמרטק (ראם יבוא ושיווק מחשבים )
בניית אתר: TechnoCraft